Psykologjobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Psykolog i Nordjylland

Stillingen er på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. september 2024.

Mariested er en socialpsykiatrisk boform med 44 borgere med psykiatriske diagnoser såsom skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse og personlighedsforstyrrelse.
Vi er fysisk delt i 3 teams med henholdsvis 12, 13 og 19 borgere, disse teams er hver delt i to grupper. Stillingen er i Team Vest i gruppen Toppen, der huser 10 borgere. Alle borgere bor i egne lejligheder.
Nogle borgere har behov for hjælp og/eller guidning i forbindelse med personlig hygiejne.

Vi arbejder på Mariested ud fra et recovery-perspektiv med fokus på udvikling og selvhjulpenhed for at fremme borgerens mulighed for at leve et meningsfyldt og selvstændigt liv. Generelt skal du, som medarbejder, være med til at løse vores kerneopgave, dette gøres blandt andet ved at benytte metoderne Low Arousal (LA2) og Feedback Informed Treatment (FIT).

Mariesteds kerneopgave lyder:
”Med professionel støtte samarbejdes der med borgeren om at nå den enkeltes mål og ønsker”.

Vi tilbyder:

  • En arbejdsplads i en spændende udvikling, hvor borgerindflydelse er i fokus.
  • Introduktion med tilknyttet mentor.
  • En tværfaglig personalegruppe, der er gode til at sparre med hinanden.
  • Fastlagt daglig refleksion.
  • Faglige drøftelser på teammøder samt til supervision med ekstern supervisor.

Vi søger en kollega d...