Psykologjobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Psykolog i Nordsjælland

Har du lyst til at bidrage til et velfungerende behandlingstilbud til sårbare og udsatte familier og deres børn/unge? Er du metodisk og fagligt velfunderet, og har du lyst til at indgå i samarbejde med 8 ambitiøse kolleger til gavn for familier og børn?

Familiehusets primære opgave er rådgivning og behandling af familier med børn/unge i aldersgruppen 0-18 år. Vi har behandlingsopgaver både efter § 30 (korttidshenvisninger) og efter §32 (længerevarende forløb). Af andre opgaver skal nævnes forskellige forældregrupper og forældrekompetenceundersøgelser. Vi varetager i stigende omfang individuel og familiebaseret psykologisk behandling af børn og unge med tungere diagnoser, som er udskrevet fra behandling i børne- og ungdomspsykiatrien til kommunal indsats.

Teamet i Familiehuset består aktuelt af 5 psykologer (inkl. leder) og 3 familiebehandlere med pædagogisk baggrund, alle med terapeutiske efteruddannelser, bl.a. inden for familieterapi, mentalisering, Theraplay og traumefokuseret terapi. Vi udvikler løbende vores viden og færdigheder inden for tilknytnings- og mentaliseringsteori, som udgør et fælles fagligt fundament i tilgangen til børnene og deres familier.

Husets medarbejdere er i en vis udstrækning specialiserede i forhold til både behandlingsområder og aldersgrupper. Opgaverne er alsidige og bliver i reglen fordelt med hensyntagen til interesser. I nogle behandlingsforløb samt i undersøgelsesopgaver arbejdes i makkerpar. Beh...