Psykologjobs.dk

Dette site er skabt af Jobsearch.dk, som er Danmarks største jobportal. Send en mail til [email protected] eller ring 25238701 hvis du har ledige stillinger og vil finde din nye kandidat hurtigt.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Psykolog i Storkøbenhavn

Herstedvester Fængsel er et lukket fængsel, der varetager en unik behandlingsfunktion i forhold til nogle af de mest behandlingskrævende og psykopatologisk komplekse klienter i den danske kriminalforsorg.

Som arbejdsplads tilbyder fængslet medindflydelse, mulighed for at tilrettelægge egne arbejdsgange, mulighed for længerevarende psykoterapeutiske forløb med fokus på relationsarbejde og udredning. Fængslet tilbyder endvidere metodefrihed i forhold til valg af valideret psykoterapeutisk tilgang.

Som psykolog ved Herstedvester Fængsel vil du indgå i en tværfaglig behandlergruppe bestående af såvel psykologer, psykiatere, sygeplejersker, somatiske læger og eksterne konsulenter. Derudover vil du have tæt tværfagligt samarbejde med jurister, socialrådgivere og uniformeret personale.

Om arbejdspladsen

Herstedvester Fængsel udgør sammen med Køge Arrest Institution Vestegnen. Fængslet har plads til 166 indsatte og har omkring 200 ansatte.

Fængslets indsatte, der afsoner lange fængselsstraffe og forvaring, frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske, sexologiske og sociale problemstillinger, herunder særligt lidelser inden for personlighedsforstyrrelsesspektret og misbrugsrelaterede problemstillinger.

Huset baserer sig på tre ”ben”; det behandlende, det juridiske og det sikkerhedsmæssige.

Det tætte og tværfaglige kollegaskab vægtes højt og udgør et centralt element af behandlingstilgan...