Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs.

Fagchef for handicap og psykiatri i Lemvig Kommune søges

Psykolog i Vestjylland

Vil du være fagchef for det specialiserede voksenområde i en veldreven kommune, hvor tankegangen er værdibaseret og kulturen er udpræget konstruktiv og loyal?

Vi søger en ambitiøs fagchef som har blik for helheden, som tør tænke nyt, udfordrer det bestående, selv lader sig udfordre, er nysgerrig, lyttende og involverende.

Som fagchef bliver du faglig ansvarlig for områdets 3 centerledere og skal skabe rammen for samarbejde om en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af egne enheder og på tværs af kommunen.

Vi oplever i Lemvig Kommune, som mange andre steder, et stigende pres på socialområdet. Derfor har vi behov for en fagchef som tør udfordre vanetænkning for at skabe bæredygtig udvikling med øje for både faglig kvalitet og økonomi.

I følge Lemvig Kommunes ledelsesgrundlag forventes det at fagchefen:

  • er ansvarlig for den faglige og lovmæssige udvikling på området, og sikrer fagligt fællesskab blandt aftaleenhederne samt sammenhæng på tværs af faglige områder
  • er kompetent og relevant sparringspartner for direktøren og bistår direktøren i den strategiske ledelse af området
  • rådgiver fagudvalg om faglige spørgsmål og udvikling. Bidrager på udvalgsmøderne med kompetente sagsfremstillinger og relevante faglige oplæg
  • bidrager til målopfyldelsen af den fælles vision ved at sikre gennemførelsen af faglig og tværgående indsatser i strategierne
  • understøtter lederne af e...