Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs.

Center for Socialpsykiatri søger motiveret socialpædagogisk medarbejder til ungdomskollegiet i Nakskov

Psykolog på Lolland og Falster

Har du lyst til at arbejde med psykisk sårbare unge? Vil du være en del af et tværfagligt team i vores ungdomskollegie, hvor faglig sparring, kollegialt samarbejde og positivitet vægtes højt? Så er et job på kollegiet måske noget for dig!

Din hverdag
Du vil, hos os, skulle skabe helhed i den enkelte borgers tilværelse. Indsatsen er bygget op omkring individuel pædagogisk støtte, som skal fremme den enkelte borgers selvværd, evner og udvikling. Du skal derfor vægte, at få de unges almindelige hverdag til at køre og at udvikle evnen hos dem til at mestre den. Herunder har du både fokus på hverdagens gøremål og de udfordringer og muligheder, der er knyttet både til den enkelte borger som til fællesskabet.

Sammen med borgeren skal du arbejde med de konkrete indsatser som planlægges, samordnes og gennemføres, blandt andet ved hjælp af dokumentationssystemet Nexus. Du motiverer og støtter op omkring skole, uddannelse, praktikker og job, for at give borgeren et godt fundament for deres liv fremadrettet.

Fælles for alle opgaverne er, at du som medarbejder, i samarbejde med borgeren, tager udgangspunkt i personens ressourcer, behov, værdier og livshistorie, og at du på en anerkendende måde, sammen med den enkelte borger, skaber tillid og tryghed i forhold til at styrke den enkeltes evne og mulighed for at mestre sit eget liv.

Du vil få et tæt samarbejde med andre faggrupper og kolleger i området f.eks...