Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs.

Autoriseret psykolog til Familiehuset i Hillerød

Psykolog i Nordsjælland

Familiehuset i Hillerød søger autoriseret psykolog 32 timer pr uge fra 1. december 2021.

Da vores faste psykolog ikke kommer tilbage efter barsel opslås hermed stillingen i Familiehuset.

Familiehusets primære opgave er rådgivning og behandling af familier med børn i aldersgruppen 0-14 år. De fleste familier henvises til korttids-samtaleforløb. Af andre opgaver skal nævnes længerevarende foranstaltningstilbud, samspilsbehandling, angstbehandling, supervision af plejefamilier, samværsopgaver, psykologiske undersøgelser og omsorgsevne-undersøgelser, COS-forældretræningsgrupper samt SES (Samarbejde efter Skilsmisse) gruppeforløb til forældre.

Vores behandlingsmæssige tilgang har udgangspunkt i tilknytnings- og mentaliseringsteori og vores fokus er overordnet set at hjælpe forældrene/netværket til at kunne støtte barnet bedre. I nogen omfang er der individuelle børnesamtaler, men altid parallelt med forældresamtaler.

Hillerød Kommune er målrettet omkring tidlig og forebyggende indsats. I mange sager er der et tæt samarbejde med andre af kommunens hjælpeindsatser, fx sundhedsplejersker, PPR og støttekontaktpersoner.

Teamet i Familiehuset er tværfagligt sammensat, aktuelt er vi 5 psykologer og tre en socialpædagog, – alle med terapeutiske efteruddannelser, bl.a. indenfor mentalisering, Theraplay, og Circle of Security.

Husets medarbejdere er I en vis udstrækning specialiserede i forhold til aldersgrupper. Vi søger akt...