Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs.

Rådgivere til Myndighedsteam i Handicap og Psykiatri

Psykolog i Vestjylland

Rådgivere til Myndighedsteam i Handicap og Psykiatri

Vi søger 4 rådgivere fra 1. oktober 2021. 2 faste stillinger og 2 midlertidige stillinger. Stillingerne er på 37 timer ugentlig. Er der ønske om ansættelse på et lavere timetal, vil det evt. også være muligt.
De to midlertidige stillinger er en opnormering i Handicap og Psykiatri, og er fra perioden 1. oktober 2021 – 31. december 2022.

Opgaverne i teamet
Arbejdet består hovedsageligt af visitations- og opfølgningsopgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne. Målgrupperne er mennesker med udviklingshæmning, fysisk handicappede, erhvervet hjerneskade, sindslidelse, ADHD samt Autismespektrumforstyrrelser.

To af stillingerne vil blandt andet omhandle opgaver i forhold til mennesker med erhvervet hjerneskade.

Din opgave består i at behandle henvendelser om støtte efter Servicelovens voksenbestemmelser, dvs:

  • yde råd og vejledning til voksne med nedsat funktionsevne primært indenfor Serviceloven
  • udrede borgeres behov på baggrund af Voksenudredningsmetoden
  • behandle ansøgninger om støtte i forhold til bedst mulig mestring af eget liv
  • indstille til visitation til dagtilbud, bostøtte, botilbud og lignende
  • udarbejde og følge op på handleplaner efter servicelovens § 141
  • sagsbehandling vedr. merudgifter efter Servicelovens § 100
  • koordinere indsats...