Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs. Skabt af jobsearch.dk

Psykolog til Center for Voldtægtsofre, Kolding, Sygehus Lillebælt

Psykolog i Sydjylland


Center for Voldtægtsofre* søger psykolog til vores fantastiske tværfaglige team. Tiltrædelse 1. oktober eller snarest herefter med 15 timer/uge. Du har selv indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Center for Voldtægtsofre er en tværfaglig modtagefunktion for personer fra 13 år og op, som har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg. Centret tilbyder akut lægeundersøgelse, omsorgssamtale og sporsikring samt efterfølgende psykologbehandling og sexologisk rådgivning. Når henvendelse sker længere tid efter overgrebet, tilbydes der primært psykologisk/sexologisk behandling. Vi yder desuden støtte til pårørende og har aktuelt et udviklingsprojekt, hvor vi tilbyder gruppebehandling.

Du bliver den ene af to psykologer i centeret. Øvrige tætte samarbejdspartnere er sygeplejersker, socialrådgiver, læger og sekretærer, og der vil være møder med politi og retsmedicinere.

Dine arbejdsopgaver bliver

  • Visitation/udredning ift. behandlingstilbuddet
  • Kortere samtaleforløb med voldtægtsofre
  • Samtaler og samarbejde med pårørende
  • Klinisk vejledning af psykologistuderende
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Journalføring og dokumentation i Cosmic.
  • Bidrag til udviklingen af det psykologfaglige tilbud i centret.

Vi søger en psykolog, som har

  • Erfaring med krisesamtaler
  • Erfarin...

Vil du udbyde et psykologjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.