Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested i Herlev Kommune søger socialfaglig medarbejder

Psykolog i Storkøbenhavn

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested søger erfaren og kompetent socialfaglig medarbejder, med en stærk faglig profil og med relevant socialfaglig baggrund til stilling på 30 timer om uge og med ansættelse d. 1. oktober 2020.

Socialpsykiatriske Tilbuds Værested er Herlev Kommunes § 104 aktivitetstilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, som har behov for en rehabiliterende og støttende indsats. Målet er at bidrage til borgerens livskvalitet i og udenfor Værestedets rammer. Der arbejdes målrettet med styrkelse af borgerens netværk.

Socialpsykiatriske Tilbud består af to afdelinger. Værestedet for borgere med psykiske vanskeligheder og Bostøtteafdelingen, som yder henholdsvis, socialpædagogisk arbejde i borgernes bolig, opsøgende arbejde, krisesamtaler samt boligsocialt arbejde.

Som medarbejder i Værestedet vil du indgå i et team på 3 medarbejdere, og blive en del af Herlev Kommunes Socialpsykiatriske Tilbud på i alt 13 medarbejdere.

Arbejdsopgaver
I Værestedet vil dine arbejdsopgaver være:

  • Planlægning af daglige aktiviteter
  • Relation og netværksskabelse
  • Faciliteter fællesmøder, planlægningsmøder, gruppeforløb
  • Aktiviteter ud af huset
  • Pædagogisk madlavning i Værestedets mandags Cafe
  • Almindelig rådgivning og vejledning, b.la. postlæsning mv.
  • Kreativt værksted - der er symaskiner og diverse værktøjer
  • NADA behandling - såfre...

Vil du udbyde et psykologjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.