Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs. Skabt af jobsearch.dk

Psykolog til Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, ambulatoriet i Vejle, barselsvikariat

Psykolog i Sydjylland

Speciale: Anæstesiologisk sygepleje
Infektionshygiejne

Psykolog med relevant erfaring og med bred interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske område, men især det affektive område, søges til ambulatoriet i Vejle.

Vi har et barselsvikariat ledigt fra 1. oktober. Som psykolog i affektivt team vil du komme til at indgå i tæt et samarbejde om og med børn/unge og deres pårørende i udrednings-og behandlingsarbejdet. Der er primært tale om unge med angst/OCD, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser samt akutarbejde.

Affektivt team er tværfagligt sammensat teammed højt fagligt niveau beståendeaf læger, psykologer, sygeplejersker og socialrådgivere.

Affektivt team er en del af Affektiv matrix i Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland og en del af ambulatoriet i Vejle. Ambulatoriet består af i alt ca. 55 behandlere, som er fordelt på 3 diagnoseopdelte teams. Behandlernes arbejde understøttes af sekretariatet, som består af ca. 10 lægesekretærer.

Dine opgaver

  • Indgå i det tværfaglige samarbejde, som primær behandler for tildelte ambulante patienter, hvor opgaverne er at gennemføre afklarende samtaler/anamneser med barn og forældre, fremlægge og drøfte egne sager på teamkonferencer. I relevante sager varetages samtaler og behandling/opfølgning.
  • Gennemføre psykologiske testninger.
  • Formidle sager på samarbejdskonferencer med skole, PPR, sagsbeha...

Vil du udbyde et psykologjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.