Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs. Skabt af jobsearch.dk

Psykiater søges til Herstedvester fængsel - retspsykiatri i en unik ramme

Psykolog i Storkøbenhavn

Er du speciallæge i psykiatri eller har du overvejelser om at blive speciallæge i psykiatri og venter på at få hoveduddannelsen?

Hovedparten af fængslets indsatte afsoner lange evt. tidsubestemte fængselsstraffe og frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger, herunder især psykopatologi forenelig med lidelser inden for personlighedsforstyrrelsesspektret.

Fængslet har en række forskellige behandlingstilbud herunder misbrugsbehandling. Fængslet løfter også en motivationsopgave vedr. sædelighedsdømte, som venter på overflytning til Herstedvester fængsel, foruden at der påbegyndes og varetages kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling.

Herstedvester fængsel er det eneste lukkede fængsel i Danmark med særlige behandlingsopgaver og der foregår visitation ved psykiater til stort set alle indsættelserne i fængslet.

Fængslet har en række forskellige behandlingstilbud, herunder misbrugsbehandling. Fængslet løfter også en motivationsopgave vedr. sædelighedsdømte som venter på overflytning til Herstedvester fængsel, foruden at der påbegyndes og varetages kønsdriftdæmpende medicinsk behandling.

Behandlergruppen, som du vil blive en del af, udgøres af en større gruppe psykologer, 2 – 3 psykiatere, to somatiske læger ansat på konsulentbasis, fem sygeplejersker og en endokrinologisk lægekonsulent. Derudover er der et tæt samarbejde med fængslets øvrige personale, herunder bl.a. fængselsbetjente, socialrådg...

Vil du udbyde et psykologjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.