Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs. Skabt af jobsearch.dk

Specialpsykolog til almenteam i Lokalpsykiatri Kolding

Psykolog i Sydjylland


Har du lyst til, i tæt samarbejde med overlægen og teamet, at tage ansvar for udredning og behandling af patienter med et bredt udsnit af psykiatriske lidelser?

Lokalpsykiatri Kolding søger en specialpsykolog fra 1. august 2020. Du vil blive tilknyttet almenteamet, der er tværfagligt sammensat med læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut, diætist samt sekretærer.

Indsatsen er rettet mod et bredt udsnit af psykiatriske lidelser, herunder psykoselidelse og anden langvarig psykisk sygdom inden for psykiatriens hovedområder, som affektive lidelser, spiseforstyrrelser, PTSD, og ADHD på hovedfunktionsniveau. Lidelser hvor det sociale aspekt, netværket og behovet for tværfaglig indsats spiller en stor rolle for behandlingen.

Vi søger en psykolog, der er autoriseret cand. psych, og specialpsykolog i psykiatri eller snart bliver det. Du skal have kvalifikationer inden for psykopatologi og diagnostik, der svarer til specialpsykologniveau/specialist i psykopatologi og med erfaring inden for følgende områder:

  • Psykiatri og tværfagligt, tværsektorielt samarbejde
  • Psykopatologi og diagnostik
  • Psykoterapi
  • Psykologiske undersøgelser og tests
  • Supervision og undervisning
  • Elektronisk patientjournal (Cosmic) og it på brugerniveau

Du er robust, fleksibel og nysgerrig, og du evner at arbejde såvel selvstændigt som i fællesskab med komplek...

Vil du udbyde et psykologjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.