Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejerske eller psykolog til Lokalpsykiatri Vejle – OPUS/OPT team

Psykolog i Sydjylland

Speciale: Psykiatrisk sygepleje

Sygeplejerske eller psykolog til Lokalpsykiatri Vejle – OPUS/OPT team

Har du lyst til at arbejde med Intensiv/opsøgende indsats?

Vi søger en sygeplejerske eller psykolog til Lokalpsykiatri Vejle med aktuel funktion i vores OPUS/OPT team. Der er tale om en fast stilling på 37 timer ugentligt pr. 1/8-2020.

Lokalpsykiatri Vejle (LPV) er en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle, der har Fredericia, Kolding og Vejle kommune som optageområde. Afdelingens optageområde forventes udvidet med Billund kommune pr. 1/11.

LPV er placeret i Sundhedshuset i Vejle. Her har vi gode lokaler i moderne omgivelser. Vi har et godt tværfagligt miljø omkring udredningen og behandlingen af vores patienter. Vi har følgende tværfaglige teams: Udredningsteam, affektivt team, angst team, psykoseteam, OPUS/OPT, og desuden oligofreni team. Teamene er generelt karakteriseret ved et højt erfarings- og kompetenceniveau.

OPUS er et nationalt tilbud til unge mennesker med skizofreni, som er mellem 20 og 30 år. Behandlingstilbuddet er en 3-årig intensiv indsats med fokus på samarbejde med og om den unge patient med skizofreni. Behandlingen foregår både i patientens eget miljø og i LPV. I forløbet indgår psykoeducation for patienter, psykoeducation for pårørende og gruppetilbud. Der er en høj grad af samarbejde med kommune, socialpsykiatri og jobcenter.

Opsøge...

Vil du udbyde et psykologjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.