Psykologjobs.dk

Find ledige psykologjobs.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Psykolog på Midt-og Vestsjælland

Psykiatrien Region Sjælland søger autoriserede psykologer til uddannelsesstillinger til specialpsykolog i psykiatri.

Vi søger 5 engagerede autoriserede psykologer, som har lyst til at uddanne sig til specialpsykolog. Specialpsykologuddannelsen er en 4 årig videreuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig.

Uddannelsen er delt op i et introduktionsår og tre hoveduddannelsesår. Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at der veksles mellem ophold i den ambulante psykiatri, akutpsykiatri, sengeafsnit og fokuserede ophold. Hertil kommer en spændende teoretisk kursusdel. Se mere om uddannelsens opbygning på www.specialpsykologuddannelsen.dk.

Psykiatrien Region Sjælland har brug for specialpsykologer og de kompetencer, specialpsykologerne bringer ind i Psykiatrien. Specialpsykologerne er et aktiv i både de ambulante og stationære funktioner, og vi har også flere specialpsykologer i ledelsesfunktioner. Der er derfor gode jobmuligheder efter endt uddannelse indenfor et givent interessefelt.

Hør specialpsykologstuderende Thomas Felbo fortælle om sin arbejdsdag som specialpsykologstuderende:

Vi prioriterer uddannelse højt og har gode uddannelsesmiljøer, dygtige uddannelsesansvarlige specialpsykologer, dedikerede ledelser og et godt tværfagligt samarbejde i Psykiatrien.

Uddannelsesstillingerne er fordelt med 1 stilling i Psykiatrien Øst (Roskilde), 2 stillinger i Psykiatrien Vest (Slagelse...